Kalendarium
Historia parafii

W ciągu 25 lat wydarzyło się bardzo wiele. W tym czasie miały miejsce wydarzenia, które możemy nazwać obrazowo „kamieniami milowymi”. Są one w tym miejscu zebrane i uporządkowane chronologicznie.

1984

Inicjatywa mieszkańców Sobniowa dotycząca budowy kaplicy wraz z punktem katechetycznym

1986

Marzec - Poświęcenie placu w Nowym Gliniku pod budowę kościoła przez ks. bpa Ignacego Tokarczuka

16 czerwca - Utworzenie w Sobniowie rektoratu przez biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka

18 czerwca - Poświęcenie w Sobniowie pomieszczenia przeznaczonego na kaplicę przez ks. dziekana Stanisława Kołtaka i odprawienie pierwszej Mszy świętej

24 sierpnia - Oddanie odnowionej kaplicy w Sobniowie do użytku liturgicznego

1987

Kwiecień - Wybudowanie ołtarza polowego w Nowym Gliniku

Maj - Pierwsza Msza święta w Nowym Gliniku

28 czerwca - Ogłoszenie dekretu erygującego parafię Dobrego Pasterza w Jaśle

1988

6 kwietnia - Rozpoczęcie budowy kościoła w Soboniowie

8 października - Wmurowanie kamienia węgielnego przez ks. bpa Ignacego Tokarczuka w Soboniowie

27 listopada - Poświęcenie krzyża wraz z placem przeznaczonym na cmentarz w Nowym Gliniku przez ks. wikariusza Zbigniewa Skrabuta

15 grudnia - Pierwszy pochówek w Nowym Gliniku

1989

9 lipca - Rozpoczęcie budowy kościoła w Nowym Gliniku

22 listopada - Pierwszy pochówek na sobniowskim cmentarzu

1990

12 października - Wstrzymanie pochówków na cmentarzu w Sobniowie przez Burmistrza Miasta Jasła w związku z protestami grupy mieszkańców

21 października - Wmurowanie kamienia węgielnego w Nowym Gliniku przez bpa Stefana Moskwę

1991

24 września - Zatwierdzenie przez Radę Miasta Jasła zaktualizowanego planu zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającego lokalizację cmentarza w Sobniowie

11 października - Przejście do dolnej kaplicy w budowanym kościele w Sobniowie

10 listopada - Poświęcenie kościoła w Sobniowie

1992

28 stycznia - Ostateczna legalizacja cmentarza w Sobniowie przez Wojewódzki Inspektorat Sanitarny z siedzibą w Sanoku

13 września - Poświęcenie kościoła w Nowym Gliniku przez bpa Edwarda Białogłowskiego

21 listopada - Poświęcenie domu parafialnego w Sobniowie przez bpa Kazimierza Górnego

1993

15 styczna - Włączenie miejscowości Nowy Glinik do parafii pw. Dobrego Pasterza w Jaśle - Sobniowie dekretem bpa Kazimierza Górnego

Marzec - Poświęcenie witraża przedstawiającego Dobrego Pasterza w Sobniowie

1995

19 lutego - Poświęcenie Drogi Krzyżowej w Sobniowie przez bpa Edwarda Białogłowskiego

1996

Marzec - Pierwsze Misje święte w Nowym Gliniku i Sobniowie

Maj - Ukazuje się pierwszy numer „Dobrego Pasterza”

15 grudnia - Poświęcenie dzwonów w Sobniowie przez bpa Kazimierza Górnego

2000

12 – 13 września - Intronizacja obrazu Jezusa Miłosiernego w parafii

13 września - Poświęcenie w Sobniowie pamiątkowej tablicy upamiętniającej Rok Jubileuszowy

2001

7 – 8 grudnia - Peregrynacja kopii Obrazu Jasnogórskiego

2002

18 września - Poświęcenie organów w Sobniowie przez bpa Kazimierz Górnego

2005

październik - Montaż witraży w Sobniowie

2006

12 – 19 listopada - Misje Parafialne w Nowym Gliniku i Sobniowie

19 listopada - Konsekracja kościoła w Sobniowie przez bpa Kazimierza Górnego

2010

4 lipca - Poświęcenie w Sobniowie pomnika bł. Jana Pawła II przez bpa Edwarda Białogłowskiego

2012

14 października - Uroczyste obchody jubileuszu 25-lecia parafii pw. Dobrego Pasterza w Sobniowie

2013/2014

Prace przy wykonaniu polichromii kościoła w Sobniowie