Pielgrzymka parafialna 2018
sobota, 22 września 2018 00:00

 

 

Pielgrzymka wyrazem wspólnoty i zawierzenia

W dniu 15 IX 2018 r we wspomnienie Matki Bożej Bolesnej została zorganizowana parafialna pielgrzymka na Jasną Górę oraz do Krakowa. Ten wyjazd autokarowy stanowił swego rodzaju akt zawierzenia parafii i jej mieszkańców opiece Jezusowi Miłosiernemu i Maryi Królowej Polski na rozpoczynający się nowy rok pracy i życia duszpasterskiego naszej parafii. Pielgrzymi wyruszyli we wczesnych godzinach rannych z placu przed kościołem p.w. Dobrego Pasterza w Jaśle.

Wspólna modlitwa

Podczas drogi uczestnicy pielgrzymki odkrywali bogactwo modlitwy poprzez wspólny śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, kontemplację tajemnic różańca świętego, a także śpiew licznych pieśni o tematyce maryjnej i patriotycznej, które były nawiązaniem do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny i rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Sanktuarium na Jasnej Górze

Pierwszym punktem pielgrzymki autokarowej było Ogólnopolskie Sanktuarium na Jasnej Górze. Pielgrzymi rozpoczęli swój pobyt od modlitwy zawierzenia i uczestnictwa w Eucharystii sprawowanej w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. Po wspólnej Mszy św. uczestnicy pielgrzymki mogli podziwiać dziedzictwo wiary i kultury zgromadzone przez wieki przez Ojców Paulinów. Reprezentanci naszej parafii mogli nawiedzić skarbiec jasnogórski, salę rycerską, czy też bibliotekę i zbrojownię. Chętni podziwiali także widok z wieży sanktuarium.

Kraków-Łagiewniki

Kolejnym przestankiem na pątniczym szlaku był Kraków. Uczestnicy pielgrzymki rozpoczęli swój pobyt w tym mieście od nawiedzenia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Uczestniczyli w nabożeństwie Koronki do Bożego Miłosierdzia o godz. 15. W tym dniu nabożeństwo to miało szczególnie uroczysty charakter, gdyż było ono połączone z jubileuszową pielgrzymką Diecezji Siedleckiej z okazji 200 rocznicy powstania diecezji. Po nabożeństwie koronki został odczytany Akt Zawierzenia Bożemu Miłosierdziu.

Centrum św. Jana Pawła II

Bezpośrednio po tej modlitwie pielgrzymi udali się do Centrum św. Jana Pawła II. Podziwiali piękny styl architektoniczny tej świętymi i modlili się przy relikwiach św. Jana Pawła II oraz relikwiach świętych i błogosławionych związanych z prastarą Archidiecezją Krakowską. W Centrum Jana Pawła II podziwiali także wystawę p.t. "Kim jest człowiek z Całunu?" Ekspozycja to ukazuje misterium Całunu Turyńskiego. Wystawa ta została przygotowana przez Zgromadzenie Księży Legionistów Chrystusa we współpracy z Fundacją „Othonia” .Prezentuje historię powstania Całunu Turyńskiego, najnowsze dowody naukowe wskazujące na autentyczność płótna i jego zgodność z ewangelicznymi opisami Męki Pańskiej.

W ramach wystawy zwiedzający widzieli pełnowymiarową kopię Całunu, trójwymiarową wizualizację Człowieka, którego wizerunek widnieje na Płótnie, oraz rzeźbę "Prawdziwy Bóg, prawdziwy Człowiek, który żył pomiędzy nami", która jest prezentacją wizerunku z Całunu, autorstwa znanego włoskiego rzeźbiarza Luigiego E. Mattei. Pątnicy widzieli także replikę tzw. Arma Christi- czyli narzędzi związanych z Męką Zbawiciela.

Kopia groty z Lourdes

Ostatnim punktem pielgrzymkowego szlaku było sanktuarium w Porąbce Uszewskiej na ternie Diecezji Tarnowskiej. Na wzgórzu, nieopodal kościoła parafialnego znajduje się tam kopia groty NMP z Lourdes, która jest wzorowana na światowym sanktuarium. W grocie przy ołtarzyku św. Bernadetty można było pobrać wodę zmieszaną z wodą z Lourdes.

W pielgrzymce uczestniczyły 54 osoby reprezentujące mieszkańców naszej parafii. Wyjazd ten był okazją do pogłębienia swojej wiary oraz okazją do otwarcia się na działanie Ducha Świętego, którego dary i owoce rozważamy. Pielgrzymka autokarowa była także doskonałą pomocą do budowania nowych relacji z ludźmi, którzy uczestniczyli w tym rekolekcyjnym dniu skupienia. Wszystkich chętnych i sympatyków parafii Dobrego Pasterza w Jaśle zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych pielgrzymkach organizowanych przez naszą parafię.

Tekst: ks. Rafał Janas