24.10.2021

 

30. Niedziela zwykła

(24.10.2021 r.)

 

 

-  W przyszłą niedziele uroczystość poświęcenia kościoła.

-  Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Składka przeznaczona jest na misje.

- Do sprzątania kościoła prosimy: Wąsowicz Justyna, Reczek Barbara, Machowicz Agata i Machowicz Beata.

- Przy ambonie i w bocznej kaplicy wyłożone są kartki wypominkowe. Prosimy, aby każda rodzina poleciła swoich zmarłych tej formie modlitwie Kościoła. Kartki składamy do skrzynki w prezbiterium.

- W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym prosimy uporządkować groby. Prosimy zabierać wieńce i pozostałości po zniczach i składać w workach na śmieci na własnych posesjach. Każdego miesiąca płacimy około 1000,- za wywóz śmieci z cmentarza. Docelowo trzeba będzie zaprowadzić opłatę za śmieci i utrzymanie porządku na cmentarzu. Jeśli już wrzucamy śmieci do kontenera prosimy wybierać odpowiedni pojemnik. Wiemy, że śmieci niesegregowane są  o wiele droższe. Wieńce składamy na wyznaczonym miejscu, aby można było je zutylizować.

- Spotkania:

Wtorek o godz. 16.00 - ministranci i lektorzy,

Czwartek - schola, a w Piątek po Mszy św. KSM.

- Dzisiaj  po Mszach św. przedstawiciele Komitetu Budowy Kościoła w Brzyszczkach zbierać będą ofiary na budowę kościoła.

-