DUSZPASTERZE
Email

Proboszcz: ks. Łukasz Hendzel

Emerytowany proboszcz: ks. Marian Putyra.

Wikariusze parafii:

ks. Zbigniew Skrabut (1987 – 1991),

ks. Jan Krynicki (1991 – 1993),

ks. Józef Ozga (1993 – 1995),

ks. Jan Reczek (1995 – 1998),

ks. Władysław Srebrny (1998 – 2005),

ks. Rafał Przędzik (1998 – 2001),

Ś.P. ks. Marek Draus (2001 – 2004),

Ś.P. ks. Marcin Szopiński (2004 – 2007),

ks. Józef Jaworski (2005 – 2010),

ks. Paweł Liszka (2007 – 2011),

ks. Piotr Nowakiewicz (2010 - 2014),

ks. Tomasz Wodzień (2011 - 2013),

ks. Marek Dyło (2013 - 2017),

ks. Piotr Soja (2014 - 2018),

ks. Robert Bielecki (2017 - 2018),

ks. Krzysztof Książek (2018 - 2021),

ks. Rafał Janas (2018 - 2021),

ks. Przemysław Pelczar (2021 - 2023),

ks. Józef Buczyński ( od 2021 - 2023),

ks. Jacek Hajduk (od 2023)

ks. Marek Wygonik (od 2023)

 

Przez ponad 25 lat istnienia parafia obdarzona została szczególnym darem powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Z parafii wyszło pięciu kapłanów diecezjalnych i jeden zakonny: ks. Piotr Stukus, ks. Mariusz Godek, ks. Szymon Piękoś, Ks. Mateusz Juszczyk, ks. Mateusz Wielgosz i ks. Tomasz Wilisowski CSMA (michalita). W zgromadzeniu zakonnym Wspólnoty Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia (siostry zawierzanki) realizuje swoje powołanie Anna Ochwat – s. Maria Klara od Miłosierdzia Bożego WZ. Do kapłaństwa przygotowuje się kleryk Mateusz Węgrzyn.